PRACOMUL
(Pragmatic Competence from A Multilingual Perspective)

je meduniverzitetni projekt, s katerim želimo ustvariti dostopno in inovativno spletno platformo, ki bi študentom španščine kot tujega jezika omogočila, da pragmatične in medkulturne zmožnosti pridobijo in razvijejo v večjezikovnem okolju.

Namen platforme je oblikovati skupnost za sodelovalno učenje, prek katere bi se uporabniki skozi t. i. virtualno mobilnost lahko vključili in učili v mednarodnem prostoru.

Strateško partnerstvo Erasmus+ KA2 na projektu PRACOMUL povezuje meduniverzitetni konzorcij, ki ga koordinira An Vande Casteele z Univerze Vrije v Bruslju (Vrije Universiteit Brussel), sestavljajo pa ga še Barbara Pihler Ciglič z Univerze v Ljubljani, Catalina Fuentes Rodríguez z Univerze v Sevilli (Universidad de Sevilla) in Carla Prestigiacomo z Univerze v Palermu (Università degli Studi di Palermo). Projekt se je začel septembra 2020, zaključil pa se bo avgusta 2023.

1500
uporabnikov
20
videov
500
posnetkov in prepisov
© 2021 PRACOMUL